Chromatron Solutions. Chromatron 1.14 Solutions

Monday, June 1, 2009

Chromatron 4 Solutions

Chromatron 4 Solutions

How to use the solutions: Follow the below instructions to use the solutions.
1.     Copy the relevant solution, e.g. 4-01-NMHQhHNE  for Chromatron 4, 1st level
2.     Open Chromatron -4 (The application), go to the desired level (E.g Level 1 as mentioned in Step 1)
3.     Paste the solution (Press CTRL + v)

Find solutions to other versions of Chromatron
Chromatron 1
Chromatron 2
Chromatron 3

Solutions to Chromatron 4
4-01-NMHQhHNE
4-02-OHDxoYCboSHbci
4-03-tZGYnsyb
4-04-wSHIbeHCxA
4-05-xZcDjtuJPYiSaL
4-06-wVEUbLcDHpFjQtmD
4-07-esIyCKPuEKEZCJNe
4-08-EECqbeaPiTzvjiCb
4-09-MHOGsA
4-10-yponHtGUaohWoNzYjP
4-11-bzqNaAHNBvxZcttfjQ
4-12-jPzYph
4-13-omxIgyjNMzrfCFil
4-14-tyCyNzCINIODNaiDtPiVtYjc
4-15-cAtXGWgxysOnyY
4-16-MPdUzkBLINwnHo
4-17-HeMxzwiWPcgVImsntIOXEapeAg
4-18-uCibtZjhypycdGKz
4-19-hLdqDzwWckcicg
4-20-MwCSMEEqhSsNrxHebKBwsJjAzTdhcXzbbAbebIaH
4-21-cgaBaIbebpbKaqcJcOdzdHdPea
4-22-xibtDkssqFIj
4-23-aWuKPQGUckcg
4-24-EmCjaSxJuBBZhzaJpmcMOjbW
4-25-jPiRsFDUtGPmJFuEichGumJzHPHF
4-26-hENUIMCUttOsnwsXnztaIOJd
4-27-CJCcrtyTHqgRbgoRpcaP
4-28-tiBLaDHTamySiGjjjQ
4-29-BROA
4-30-rUrBclCf
4-31-xXuojAMAMGNlNqsnsqstJoMDJrJuoroueIphlMEylu
4-32-HFmkbHHcddyVoDhzxL
4-33-iWtGHZuIbLHyssjNGXNvtfKIoNbHdsbGdncMeI
4-34-clEpzNybjw
4-35-GZwQwRGYbHcSoGoHmE
4-36-MWxlCWbEclyqoZyLzjiSdoKkcx
4-37-hyNkbuniDkCduKMB
4-38-IjOxsGnWjIBz
4-39-MLHqxwcEiVqMyEcQEntLtjureC
4-40-iGOyng
4-41-HhHfxNtOnJMvjLsANStQhelPhK
4-42-bWewevNKtghqCeinhMIKJeJGNFbagp
4-43-NyCsxMBPbWiopmEhgz
4-44-BymdtBjMyHFcNp
4-45-iobIyECWIMchiihg
4-46-uDCotJaOCbHnGVHmbdiWzvjltHjP
4-47-tQNwxXiWCvwYceci
4-48-nLMVriNgCtIkIRcCBKcTyUtYjgjkoSjG
4-49-OMDMjCOXHhDVxRhyHHrOsjmByTENiVMzeIeH
4-50-BCMCcCHODwNHNOuaFpGZjhnGEbIRrKdedshHsHne

Find solutions to other versions of Chromatron

Chromatron 1
Chromatron 2
Chromatron 3


No comments:

Post a Comment